Misiune

Misiunea U.N.C.S.V. este de a asigura reprezentarea și apărarea intereselor cooperativelor agricole membre în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale și cu asociații internaționale echivalente, pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.

Viziune

U.N.C.S.V. este o organizație profesională înființată în anul 2017 de și pentru cooperativele și societățile cooperative agricole din sectorul vegetal în vederea promovării, reprezentării, susținerii și apărării  intereselor membrilor cooperativelor la nivel național  în raporturile  cu instituțiile naționale publice, private și europene.

U.N.C.S.V. este uniunea de ramură ce reunește sub această umbrelă majoritatea cooperativelor din sectorul vegetal și răspunde provocărilor cu care se confruntă membrii săi, prin promovarea și sprijinirea unei economii rurale viabile, competitive, orientată către piață și către furnizarea de produse agroalimentare de calitate superioară la prețuri accesibile pentru consumatori și corecte pentru fermieri.

 Valori

  • Democrație și reciprocitate
  • Echitate, egalitate, și libertate
  • Onestitate, integritate și transparență
  • Vigilență și perseverență
  • Respect și încredere
  • Dezvoltare durabilă
  • Mutualitate și solidaritate
  • Intercooperare
  • Profitul cooperativ și intergeneraționalitatea
  • Responsabilitate socio-economică